สอบเข้ามหาวิทยาลัย

AdmissionPremium ได้รับทุนด้านนวัตกรรมการศึกษาประจำปี 2016 มาพัฒนาโปรแกรมให้กับน้องๆ คุณครูและท่านผู้ปกครอง

UploadImage

AdmissionPremium.com ได้รับทุนด้านนวัตกรรมการศึกษาประจำปี 2016 
ในโครงการคูปองนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมด้านการศึกษาให้กับน้องๆ คุณครูและท่านผู้ปกครอง

โดยใน 1 กันยายน 2559 อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com
ได้เข้าไปรับทุนที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.เก่ง แจ้งว่าน้องๆ สามารถติดตามโปรแกรมใหม่ๆ AdmissionPremium.com ได้ในภาคเรียนที่ 2 นะคะ