สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มิติใหม่อาหารกล่อง "นวัตกรรมอาหาร"

       UploadImage

          เปิดมิติใหม่ของอาหารกล่อง CP ผุดตู้อาหารแบบหยอดเหรียญพร้อมไมโครเวฟ ประเดิมตั้งขายในมหาวิทยาลัย หยอดเหรียญ-เข้าเวฟ-พร้อมกิน

         กลายเป็นประเด็นฮือฮาไม่เบา เมื่อล่าสุด (30 สิงหาคม 2559) ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเครื่องขายของอัตโนมัติ เป็นตู้หยอดเหรียญที่ขายอาหารประเภทข้าวกล่องแช่แข็งแบบในร้านสะดวกซื้อ พร้อมไมโครเวฟติดตั้งในตัว ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารกล่อง หยอดเหรียญ นำอาหารมาเข้าไมโครเวฟ พร้อมรับประทานได้ทันที ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สนใจ และแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อย

          ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า ธุรกิจดังกล่าวเรียกว่า "Foodie:D" เป็นธุรกิจในเครือ CP เป็นตู้ขายอาหารกล่องแบบหยอดเหรียญแบบสุดสะดวก ที่นำร่องขายในบางพื้นที่ เช่นตึกออฟฟิศ หรือภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพที่มีการแชร์นั้น เป็นตู้ที่ 2 ซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่ศูนย์บริหารการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
           เมื่อพูดถึงอาหารกล่องแล้ว สาขาที่เกี่ยวข้อง นั่นก็คือ "สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร"  หรือที่น้องๆ รู้จัก "food science" และสาขาวิศวกรรมอาหาร

เรียนเกี่ยวกับอะไร ? 


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์มาจากวิทยาศาสตร์การอาหาร มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่ายอาหาร และหลักโภชนาการของอาหาร
นักวิทยาศาสตร์การอาหารและนักเทคโนโลยีอาหารเป็นจะศึกษาลักษณะทางกายภาพ ทางจุลชีววิทยา และทางเคมีของอาหาร

วิศวกรรมการอาหาร (เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และคุณสมบัติเฉพาะของอาหารประเภทนั้น ๆ


 

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ( บางส่วน ) 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร   มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร   มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมอาหาร (บางส่วน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยสุรนารี

UploadImage

UploadImage