สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีการเซนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง

หลายต่อหลายครั้ง ได้ยินเรื่องราวการถูกโจรกรรมข้อมูล จากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างที่ผ่านมา ทางแอดมินได้ยินข่าวเมื่อไม่นานมาว่านี้ว่า มีการปลอมแปลงเอกสารจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพื่อทำใช้ทำเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง โดยคาดว่า ผู้ร้องทุกข์นั้น ได้เคยไปสมัครเรียนไว้กับสถาบันแห่งหนึ่ง  โดยคาดว่าเกิดจากที่ตนเองยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ แต่ก็ไม่ได้ไปเรียน จนผ่านมาหลายปี ได้มีกยศ. แจ้งมาว่าตนเป็นหนี้ที่กู้เป็นค่าเทอมไว้ และก็มีหลายๆข่าวคราว ที่ออกมาลักษณะแบบนี้  ดังนั้น เมื่อน้องๆทำธุรกรรมทางการ หรือสมัครเรียน สมัครทำงาน อะไรก็ตามที่ใช้ำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้น้องๆทำตามวิธีนี้ นะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องๆเอง และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ infographic สวยดีๆ แบบนี้จากเพจ Complain4Change
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage