สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 ประเด็นสำคัญ ในสรุปผลการแถลงข่าวเอ็นทรานซ์ 4.0 "การประชุมกรณีกำหนดระบบการคัดเลือกร่วมกับ มรภ. มทร." วันนี้

UploadImage

สรุปผลการแถลงข่าวการประชุม "กรณีกำหนดระบบการคัดเลือกร่วมกับ มรภ. มทร." ณ. วันที่ 05 กันยายน 2559 

1. ไม่จัดสอบก่อนเดือน มี.ค. โดยจะจัดสอบครั้งเดียว หลัง นร. จบ ม.6 คือ ช่วง มี.ค.- เม.ย.

2. บูรณาการ "ข้อสอบกลาง" ใหม่ จากข้อสอบเดิมที่มีอยู่ เช่นวิชา GATPAT  วิชาสามัญ  วิชาเฉพาะกสพท  วิชาข้อสอบโควตา

3. ระบบโควตา โดยไม่สอบข้อเขียน ใช้ Portfolio ดำเนินการให้เสร็จภายใน ต.ค. นร.ที่ยืนยันสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์จากระบบเคลียริงเฮาส์

4. กระทรวงศึกษาธิการ ยังอยากให้มี GPAX และ O-NET อยู่ในระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 


5. มหาวิทยาลัย 27 แห่งสังกัดทปอ. เห็นชอบใน ระบบเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ ขณะที่ กลุ่มมทร.และ มรภ.ขอกลับไปหารือกันอีกครั้ง

6. กลุ่มทักษะเฉพาะ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ยังสามารถจัดสอบ ทักษะเฉพาะ ได้

7. ระบบรับตรง ที่เก็บตก นร. หลังระบบเคลียริงเฮาส์ ต้องไม่จัดสอบ นร. อีก โดยใช้คะแนนจาก ข้อสอบกลาง ที่จัดสอบช่วง มี.ค.-เม.ย.

8.โควตาพื้นที่ ที่เดิมเคยจัดสอบ มีแนวโน้มจะแยกการรับออกจาก ระบบเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ แต่จะใช้ ข้อสอบกลาง ในการคัดเลือก

9. ศธ. ทปอ. มรภ. และ มทร. จะหารือกันให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 59 และ จะจัดทำ คู่มือการคัดเลือกระบบใหม่ ให้ นร. ได้ทราบ ใน เม.ย. 61

ขอขอบคุณ พี่โดม ​http://p-dome.com/