สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชงครม.ของบฯ ผลิตแพทย์เพิ่ม10 ปี

UploadImage

“สรนิต”เผยคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 21 แห่ง ร่วมทำแผนระยะยาว 10 ปี ชงของบฯ 9.6หมื่นล้านบาท ผลิตแพทย์กว่า 2.5 หมื่นคน รองรับการขาดแคลนแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในไทย

วันนี้(26ก.ย.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการจัดเตรียมแผนระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2570 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 21 แห่งจะร่วมกันผลิตแพทย์ จำนวน 25,270 คน ใช้งบฯทั้งสิ้น 96,026 ล้านบาท หรือ ใช้งบฯผลิตแพทย์เฉลี่ยคนละ 3.8 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2570 ประเทศไทยจะมีอัตราส่วนแพทย์ 1คน ต่อประชากร1,500 คน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้จะเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อพิจารณาต่อไป

รศ.นพ.สรนิต กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์ได้เพียงปีละประมาณ 2,000 คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ 1คน ต่อประชากร2,166 คน อีกทั้งยังมีปัญหาการกระจายแพทย์ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศที่ยังไม่สมดุล โดยในกรุงเทพมหานคร มีอัตราส่วนแพทย์ 1คนต่อประชากร886 คน ภาคกลาง แพทย์ 1คนต่อประชากร2,220 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์ 1คนต่อประชากร3,763 คน ภาคเหนือ แพทย์1คนต่อประชากร 2,821 และ ภาคใต้ แพทย์ 1คนต่อประชากร2,792 คน

“ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มดังกล่าว จะเพิ่มขีดความสามารถการผลิตแพทย์ รวมถึงการดำรงมาตรฐานการผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา นอกจากนี้อยากให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวแพทย์ ค่าตอบแทนในโรงพยาบาล และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่แพทย์ไปทำงานด้วย เพื่อให้การกระจายแพทย์ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศเกิดความทั่วถึง ” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์