สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ Her Highness Dr. Mona AI Said, Assistant Vice Chancellor for International Cooperation ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


       ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ Her Highness Dr. Mona AI Said, Assistant Vice Chancellor for International Cooperation  ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน เยือนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาไทยและโอมาน ประจำปี 2559 พร้อมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Sultan Qaboos จากรัฐสุลต่านโอมาน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

UploadImage