สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท เปิดให้ผู้สมัคร พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วิชาเฉพาะ กสพท ได้แล้ว (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559)

 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  

เปิดให้ผู้สมัคร พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2560 ได้แล้ว 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

 
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัครกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  คลิกที่นี่

UploadImage

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ ใส่เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้  เพื่อ Login

UploadImage

ดูรายละเอียดสนามสอบ กสพท 2560 :  คลิกที่่นี่