สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม (Innovation Thailand Photo Contest 2016 )

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม...  ในมุมมองของคุณ” (What is your Innovation?) และ “รอ…นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” (Innovation for Change)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand” 
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม...ในมุมมองของคุณ” (What is your Innovation?) และ “รอ…นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” (Innovation for Change)


UploadImage

UploadImageดูรายละเอียดโครงการ ไฟล์แนบ


กำหนดการ
 
UploadImage