สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TNI ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าร่วมแข่งขัน ERM Challenge 2016 ประเทศสิงคโปร์

TNI ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าร่วมแข่งขัน ERM Challenge 2016 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 30 ก.ย.59

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทีม DREAM TEAM) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน
ERM (Enterprise Resource Management) Challenge 2016 ระดับ Region (South-East Asia) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ วันที่ 30 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
1) นายธนาธิษณ์ ธนกิจกุลไพศาล (BJ) 
2) นายวิยุตติ์ ตรีวิจิตร (BJ)
3) นางสาว ณัฏฐณิชา คงตระกูลธรรม (AC) 
4) นาย ณัฐกิตต์ สุวิทย์ศักดานนท์ (IM) 
5) นาย ศุภกานต์ ศิริบรรเทิง (BJ)

 
 
UploadImage

UploadImage
 


โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 5 ประเทศ รวม 18 ทีม ได้แก่ มาเลเซีย 6 ทีม, สิงคโปร์ 6
ทีม, อินโดนีเซีย 2 ทีม, ฟิลิปปินส์ 2 ทีม และประเทศไทย 2 ทีม คือ BRAINY จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ DREAM TEAM จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในจำนวนนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ
Top 10 ของโลก คือ NUS (National University of Singapore) และ NUP (National University of Philippines) มหาวิทยาลัย
อันดับหนึ่งของประเทศเข้าร่วมด้วย UploadImage

ข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม: การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

รอบเช้า แบ่งออกเป็น 2 สายๆละ 9 ทีม และประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเพื่อแข่งขันกันต่อในรอบบ่าย ซึ่ง KPI ที่
วัดผลประกอบการทางธุรกิจของรอบเช้า คือ Net profit 80% และ Cash on hand 20% ผลการแข่งขันคือ DREAM TEAM
และ BRAINY จากประเทศไทย เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 

สำหรับรอบบ่าย นอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว ได้มีการ Presentation และ Q&A โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่
Ms.Liz Dwyer เป็น Head of SAP User Adoption,Mr. Ebenezer Thomas และMr. Leslie Loh โดย KPI ที่ใช้
ตัดสิน คือ Net profit 50% , Cash on hand 20% และคะแนนจาก Q&A 30% 
ซึ่งผลการแข่งขันของรอบบ่าย คือ BRAINY 
จากประเทศไทย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 , PANDA จากประเทศอินโดนีเซีย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และ DREAM
TEAM จากประเทศไทย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3


UploadImage