สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Workshop “Young Animator Contest 2015”

    UploadImage


     คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Workshop ในโครงการ Young Animator Contest 2015 แก่นักเรียนที่ศึกษาในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่สนใจในงานแอนิเมชัน เพื่อพัฒนาเป็นนักออกแบบสื่อดิจิทัลยุคใหม่ และเป็นกำลังสำคัญในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย โดยมี รุ่นพี่นักศึกษา และอาจารย์ คณะดิจิทัลมีเดีย ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ณ ห้อง 11-505 คณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 5 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา      
                    
UploadImage

UploadImage

UploadImage