สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560

อัปเดต ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560 ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบ 0601531 ถึง 0602010 ทำการปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบใหม่อีกครั้ง

UploadImage

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่