สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติว PAT3 ฟรี “ค่าย TUE FREE #31” จัดโดยพี่ๆ วิศวะ ลาดกระบัง

UploadImage

ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 31 จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆ ม.5 และ ม.6 สายวิทย์ ได้รับความรู้ในการสอบความถนัด ทางวิศวกรรม (PAT3) ซึ่งจัดสอนโดยพี่ๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และภายในค่ายยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมาย หลังจบค่ายนี้พี่รับประกันว่าน้องๆจะได้รับความรู้ ความสนุก และเพื่อนใหม่แน่นอน 

รายละเอียด

ระยะเวลาค่าย : 8 – 12 ธันวาคม 2559 

สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ลักษณะค่าย : ค้างคืน (5 วัน 4 คืน) 

คุณสมบัติ

1. เป็นนักเรียน ม.5 และ ม.6 สายวิทย์ 

2. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 

3. ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม 

4. อยู่ได้ตลอดระยะเวลาค่าย 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครค่าย 

2. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 

3. ใบ ปพ.1 

ประกาศผล : 15 พฤศจิกายน 2559 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

ติดต่อสอบถาม : พี่เอิร์น 080-299-3733  , พี่เคน 081-974-5411 

Facebook : Tue Free #31 

E-Mail : tuefree31@gmail.com

 
UploadImage