สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บอร์ด กยศ. มอบผู้จัดการกองทุนฯ วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย เกณฑ์กู้ยืมหลัง ศธ.ชงยกเลิกเกรดขั้นต่ำ 2.00

UploadImage 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือกรณี ศธ.เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืม กยศ.ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยที่ประชุมมอบให้ น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ.ไปวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการกำหนดเกรด 2.00 และนำผลการวิเคราะห์มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ศธ.ตนจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 เพื่อพิจารณารายละเอียด เป็นเหตุผลประกอบในที่ประชุม กยศ. ด้วยเช่นกัน

counter
ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์