สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

UploadImage

            ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ นางสาวนัฎญา จริงสันเทียะ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ นายสิทธิโชค เกิดโภคา คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 44 รอบชิงชนะเลิศ หลังจากได้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ร่วมแข่งขันถึง 3,392 คน จาก 470 สถาบัน คัดเลือกเหลือเพียง 214 สถาบัน จัดโดยธนาคารธนชาติ ณ ธนาคารธนชาติ สำนักสวนมะลิ


UploadImageUploadImageUploadImage