สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPU : กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา 500,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่ กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน) โดยคุณ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน )และคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน)ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาท ให้กับคณะบริหารธุรกิจ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมี ผศ.ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง Auditorium 1  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ยังให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การซื้อขายกิจการและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน" ในงาน CEO Talk รวยด้วยการบริหารเงินลงทุนอย่างมืออาชีพอีกด้วย