สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ (ปีการศึกษา 2560)

UploadImage

       สทศ. เปิดให้น้องๆ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ (ปีการศึกษา 2560) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 น้องๆที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ (ปีการศึกษา 2560) คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่สอบ

UploadImage

       บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ผู้มีสิทธิ์สอบจะ save เป็น PDF หรือ Print ออกมาก็ได้ เพราะบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ เป็นเพียงบัตรที่แสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบถึงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น
 
ตัวอย่างบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560
UploadImage
       
       สำหรับน้องๆที่ยังพบปัญหาเรื่อง ข้อมูลในบัตรแสดงที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญไม่ถูกต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยตรง ได้ที่ โทร 02-217-3800 กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ E-mail : NDIR9@niets.or.th

       น้องๆมีสิทธิ์สอบที่ต้องการ ขอเปลี่ยนสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ให้ดาวน์โหลด ใบคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ Fax ส่งไปที่ สทศ. เบอร์ Fax 02-219-2996  สทศ. จะพิจารณาเหตุและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ให้เป็นรายกรณี