สอบเข้ามหาวิทยาลัย

GAT/PAT รอบที่ 2/2560 ไม่ใช้ในรับตรง มศว 60

พี่ AdmissionPremium หยิบประเด็นที่น้องๆ อยากรู้จาก เพจ พี่มศวพาน้องสอบ มาฝากให้น้องๆ ได้รับทราบกันนะคะ

"GATPAT รอบที่ 2/
2560 ที่เพิ่งเปิดรับสมัครกันไปนั้น ไม่สามารถใช้เพื่อยื่นคะแนนสมัครรับตรง มศว 60 หรือโครงการอื่นๆ ได้นะ (ยกเว้นเพชรในตม)

โดยทั้งรับตรงและโครงการอื่นๆ ใช้แต่คะแนน GAT-PAT รอบที่ 1/60 และ 9 วิชาสามัญ ปี 2560 เท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้และต้องมีครบตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนดสัดส่วนไว้" 

UploadImage