สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มันส์สมอง พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 (OKMD Knowledge Festival 2016)

       ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คนไทยทุกคนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นของความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาโอกาสการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 (OKMD Knowledge Festival 2016) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรรม คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการ (Symposium and Exhibition) เพื่อนำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของคน

       วันนี้ 12 ธันวาคม 2559 พี่ทีมงาน ได้มางาน “มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21”  
 โดยจะเป็นการเสวนาและถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ ทันสมัย มีสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ผ่านประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรชั้นนำโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 


UploadImage
 
UploadImage


New Learning Skills in the Dynamic World : เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ในโลกใหม่
โดย Dr. Pasi Sahlberg 
นักการศึกษาระดับเวิลด์คลาส ผู้เขียนหนังสือ “Finnish Lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland” ซึ่งได้รับรางวัล Grawemeyer Award ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ และเป็นนักวิจัยรับเชิญแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาร่วมถอดรหัสวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าทุกวันนี้การศึกษาของมนุษย์น่าตื่นตาขนาดไหน


UploadImage

UploadImage

UploadImage


ICT Literacy to Hold the World in Your Hand : รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่
โดย ไผท ผดุงถิ่น 
อดีตนายกสมาคม Tech Startup ผู้ก่อตั้ง Builk.com เว็บไซต์ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างออนไลน์แห่งแรกในเอเชีย สตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกของไทยที่ไปไกลถึงซิลิคอนวัลเล่ย์ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเจ๊จูวัสดุก่อสร้างอันฮือฮาในโลกออนไลน์ แล้วคุณจะได้รู้โค้ดลับว่า โลกไอทีจะพลิกธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร


UploadImage
 
UploadImage
 

Marketing and Communication Skills to Reach the World Market : ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก
โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร 
นักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่ง (illustrator) อันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบันจากนิตยสาร Archive กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลลูชั่น จำกัด สตูดิโอสัญชาติไทยที่กวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วกว่า 1,000 รางวัล มันส์สมองไปกับความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อสารเอาชนะใจคนทั้งโลกมาแล้วUploadImage

Cross-Cultural Skills for Business Success in the Connected World : สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต
โดย เชฟเอียน - พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย 
คนไทยคนแรกที่ได้เป็น Executive Chef ประจำโรงแรม 5 ดาว เจ้าของร้านอาหารไทยติดอันดับร้านที่ดีที่สุดในโลก และมีธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ 14 แห่งทั่วโลก


ภายในงานยังมีนิทรรศการในบรรยากาศ “พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” กระตุ้นให้เกิดการนำความรู้และทักษะสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสหรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์


ทั้งนี้พี่หยิบสาระดีๆ มาฝากให้น้องๆ ได้ฟังเพื่อจับข้อมูปลระโยชน์ไปเป็นแนวทางการเลือกงานอาชีพในอนาคต มาให้นะคะ 

น้องๆ สามารถรับชมเพิ่มเติม ได้จาก https://www.facebook.com/OKMDInspire/