สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศ !! Admission Genius อัปเดตข้อมูลคะแนนขั้นต่ำและคะแนนเก็ง ตามแนวโน้มคะแนน GAT/PATครั้งที่ 1/60 วันนี้ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น.

Admission Genius

วิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพ

 
อัปเดตข้อมูลคะแนนขั้นต่ำและคะแนนเก็ง ตามแนวโน้มคะแนน GAT/PAT ครั้งที่1/ 60  ใหม่ !!  เย็นนี้เวลา 18:00 น.
 
 
UploadImage


         Admission Genius เป็นอีกโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ในการแอดมิชชั่นให้กับน้อง โดยใช่สถิติคะแนนต่ำสุดในการแอดมิชชั่นปีที่ผ่านๆ มา ในการจำลอง วิเคราะห์ออกมาเป็นโอกาสในการสอบติดของน้องๆ เป็นค่าร้อยละ ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือกันพัฒนาโดย AdmissionPremium.com และ P-dome.com 


แนวโน้มคะแนนปี 60  ก็คือ คะแนนเก็ง ซึ่งคาดการณ์ว่าคนสุดท้ายที่สอบติดที่คะแนนเท่าใด?  โดยการวิเคราะห์คะแนนแนวโน้มใช้องค์ประกอบอยู่ 4 อย่างด้วยกัน

1. คะแนนต่ำสุดย้อนหลัง
2. คะแนนความฮิตของคณะสาขา
3. คะแนนจากการสอบในปีนั้นๆ
4. คะแนนจากหลักในการเลือกคณะ

    ซึ่งเราจะเอา factor ทั้งหมดมารวมกันและทำการเป็นวิเคราะห์คะแนนแนวโน้ม นอกจากนั้นแล้วเรายังวิเคราะห์จากลักษณะของพฤติกรรมของคะแนน นั่นก็คือโดยปกติแล้วคะแนนจะมีรูปแบบหลักๆอยู่ 3 รูปแบบ

1. คะแนนที่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเป็นเส้นตรงก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

2. คะแนนที่ลักษณะเป็นเส้นทแยงซึ่งจะมีอยู่ 2 รูปแบบก็คือเส้นทแยงขึ้นและเส้นทแยงลง สำหรับคณะที่เป็นเส้นทแยงก็จะได้แก่ คณะที่มีแนวโน้มคนให้ความสนใจมากขึ้นทุกปีทุกปี ส่วนคณะที่เป็นเส้นทแยงลงก็จะเป็นคณะที่คะแนนสูงและคะแนนเริ่มลดต่ำลง หรือเป็นคณะที่ได้รับความนิยมลดลง

3. คือเป็นแบบ Sine Wave หรือเป็นลักษณะของฟันปลาก็คือเป็นคะแนนที่มีลักษณะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงไม่สม่ำเสมอขั้นตอนการใช้โปรแกรมแอดมิชชัน คลิกที่นี่