สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ลุย! 5 รอบ สอบเข้ามหาวิทยาลัย 61 ทปอ.แถลงล่าสุด Timeline ระบบใหม่ปี61 (มี #infographic #ไฟล์ดาวน์โหลด)

ล่าสุด 23 เมษายน 2560 การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

โดยศาสตราจารย์ ดร. สุชชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ์ คันธมานนท์ เลขธิการบดีแห่งประเทศไทย


UploadImage
         
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ !!
 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษษแบบใหม่  ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้
  1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก  สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clering house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน
รอบการสมัคร

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา


ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560                        
               ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560


ครั้งที่ ½  ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 
              ประกาศผล 26 มีนาคม 2561


รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
  • รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 –มีนาคม 2561
  • ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 3 การับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโรงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน
  • รับสมัคร 9 - 13 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561
รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ
  • รับสมัคร 6 - 10 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผล 13 กรฎาคม 2561
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 

UploadImage

รอบการสอบ

การสอบ GAT/PAT ช่วงประมาณ 24 - 27 กุมภาพันธ์  2561 

การสอบ O-NET   ช่วงประมาณ  03 - 04 มีนาคม 2561 

การสอบ  9 สามัญวิชา ช่วงประมาณ 17-18 มีนาคม  2561 

วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ รวมไปถึง การสอบ กสพท.  ยังไม่ระบุแน่ชัด แต่ยืนยันจะจัดสอบก่อน 12 เมษายน 2561 

*** เด็กซิ่วสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ได้  แนะนำให้น้องๆ ติดตามจากระเบียบการของทางมหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ อีกทีนะคะ 

ส่วนเรื่ององค์ประกอบวิชาที่ต้องใช้ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ให้น้องๆ ติดตามหลัง 01 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปนะคะ เนื่องจาก ทางทปอ. จะเชิญมหาวิทยาลัยเข้ามาพูดคุยเรื่องดังกล่าวอีกที่ค่ะ 

สิ่งที่น้องๆ ควรเตรียมตัวในช่วงนี้ 

1. ตั้งใจอ่านหนังสือ 
2. ตั้งใจเรียนในห้องเรียน 
3. หมั่นฝึกฝนทำข้อสอบย้อนหลังบ่อยๆ 
4. ติดตามข่าวสารการรับเข้ารูปแบบใหม่ดังกล่าว จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟังการแถลงข่าวฯ ย้อนหลัง คลิกที่นี่

UploadImage

UploadImage

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการสอบ ?

  การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาครั้งนี้ ทปอ. ได้ตระหนักถึงผลดีที่จะเกิดกับนักเรียนและผู้ปกครองตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียด ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การใช้สัดส่วนคะแนน GPAX,ONET,GAT,PAT จะยังคงเป็นไปตามประกาศล่วงหน้า 3 ปี คือในปีการศึกษา 2560-2562 และสำหรับนักศึกษานานาชาติก็ต้องนำเข้าในระบบ Clearing house เช่นกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร Power Point  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2561  ไฟล์แนบ


สรุปรูปแบบการคัดเลือก #dek 61 เพิ่มเติม คลิกที่นี่