สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง TEP-TEPE/AUTO-TU Programmes คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ประกาศรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2560  ในหลักสูตร TEP-TEPE/AUTO-TU Programmes โดยเเปิดรับเข้าศึกษาแบบยื่นคะแนน เพื่อสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยเริ่มรับสมัคร วันที่ 19 ธ.ค. 59 - 25 ม.ค. 60 นี้ หากน้องๆ คนไหนสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ที่ www.tep.engr.tu.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5643001 ต่อ 3256
 
UploadImage