สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 18-19 ก.พ. 2560)

UploadImage
       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยกำหนดการสอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) มีรายละเอียดดังนี้

 
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

UploadImage

อัพเดตในส่วนของข้อสอบปีนี้ ต่างจากปีที่แล่วอย่างไรบ้าง ?

       Dek60 เตรียมตัว!! ปีนี้ปรับรูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้ง่ายขึ้น  ก่อนอื่นพี่ขอพาน้องๆไปดู จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ของปีการศึกษา 2558 จะเห็นได้ว่ามี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ 80 คะแนน และปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนน หรือที่น้องๆรู้จักกันว่าข้อสอบ 16 ตัวเลือก 


UploadImage

       แต่ปีนี้ (ปีการศึกษา 2559) จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ที่จะจัดสอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ปรับจำนวนข้อสอบเหลือเพียงแค่ 1 รูปแบบ คือข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน ในปีนี้จะไม่มีข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ (ข้อสอบ 16 ตัวเลือก)
 

UploadImage
 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีที่แล้ว ในส่วนที่เป็น 16 ตัวเลือก 

UploadImage
 
 
เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

<<< วิชาภาษาอังกฤษ >>>


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

<<< วิชาสังคมศึกษา >>>

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

<<< วิชาวิทยาศาสตร์ >>>

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
UploadImageUploadImage

<<< วิชาภาษาไทย >>>

UploadImageUploadImage

<<< วิชาคณิตศาสตร์ >>>

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

       - ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560) คลิกที่นี่

       - ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560) คลิกที่นี่