สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.สยาม ประสานความร่วมมือหารือแนวการพัฒนาศึกษาฯ กับผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาสพม.1

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมา อาจารย์ธงชัย วรไพจิตร (ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรการศึกษา) ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ให้เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งบุคลากร,นักเรียนและสถานศึกษา ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและผู้บริหารระดับมัธยมศึกษา(สพม.1 กลุ่ม6) ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (ประธานกลุ่ม)โดยมี ผอ.วันชัย ทองเกิด ให้การต้อนรับ
 
UploadImage
 
UploadImage
 
UploadImage
 
UploadImage