สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบโควตา มช 60 .!!

ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560  วัน จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th/

รอลุ้นพร้อมกันนะคะ

UploadImage