สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 อ. สำหรับอนาคตที่ดี เคล็ดไม่ลับจากครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ ใน SIC English Camp 2016

UploadImage

       เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ SIC English Camp 2016 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย เรียนรู้ภาษาอังกฤษในวิธีที่แปลกใหม่ผ่านเกม และกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้น้องๆ เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติของจริง


 

ภาพบรรยากาศภายในงาน ​SIC English Camp 2016

UploadImage

UploadImage.
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage