สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“ เลิกยัดเยียดความรู้ใส่หัวเด็กเสียที ”

UploadImage


ปัจจุบันการศึกษาไทย มักจะสอนให้เด็กท่องจำข้อมูลความรู้จำนวนมากตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งมันมากเกินไปที่เด็กในวัยนี้จะรับไหวแน่นอน ทำให้เด็กเกิดเป็นความเครียด ไม่มีความสุขกับการมาโรงเรียน ปิดกั้นศักยภาพ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีตามธรรมชาติของเด็ก

เด็กในวัยนี้ควรได้วิ่งเล่นสนุกสนานเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อพัฒนาการใช้สมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ (Psychomotor Domain) อีกทั้งยังเป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการปลูกฝังระเบียบวินัย, มารยาท (Manners), พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ (Affective Domain), คุณธรรมจริยธรรม, ความมีน้ำใจ, ความเสียสละ, ความสามัคคี รวมไปถึงฝึกการมีสติ ความรู้ตัว (Mindfulness) ทั้งหมดล้วนแต่มีความสำคัญและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กวัยนี้มากกว่าเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) ที่ควรจะเริ่มสอนในระดับประถมศึกษาขึ้นไปมากกว่า ซึ่งก็มีผลวิจัยทางด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางเช่นกัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : GotoKnow โดย ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส