สอบเข้ามหาวิทยาลัย

" รางรถไฟคดเป็นงูแบบนี้ หน้าที่ใครซ่อมแซม? "

UploadImage
แม้ว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยจะลดลง แต่มวลน้ำที่พัดมาก็ได้นำกรวด หิน ปูน ไม้หมอน ของทางรถไฟสายใต้ไปด้วย ทำให้รางรถไฟคดเคี้ยวราวกับงูอย่างที่เห็นในภาพ ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมราง ลงหิน และวางหมอนรองราง อย่างเร่งด่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 มกราคมนี้ 

หลักจากได้เห็นภาพน้องหลายๆ คนคงตั้งคำถามขึ้นมาว่า “ เมื่อรางรถไฟเป็นแบบนี้ แล้วใครจะมาดูแลล่ะ? ” คำตอบคือ วิศวกรระบบราง ไงจะใครละ พี่ๆ เหล่านี้แหละที่จะเข้ามาดูแลซ่อมแซมรางรถไฟให้กลับมาเหมือนเดิม รวมไปถึงกรวด หิน ดิน ปูนด้านล่างของรางอีกด้วยนะจ๊ะ กว่าที่พี่ๆ วิศวกรเขาจะมาถึงจุดนี้กันได้ จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมการออกแบบ การจัดการราง การขนส่งทางราง และการบริหารจัดการทรัพยากรโดยรอบ เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุด

น้องคนไหนที่สนใจด้านการคมนาคม การขนส่ง รถไฟและระบบราง ในประเทศไทยก็มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนด้านนี้อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็น

- สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

- สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

UploadImage

ขอขอบคุณภาพจาก : บ้านรูป บางสะพาน