สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบและจํานวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที1/2559 และ ครั้งที2/2559

ทาง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มีการปรับ รูปแบบข้อสอบ GAT Eng และ PAT 1-6 ปี 59 นี้ เป็นปรนัย 5 ตัวเลือก
 UploadImage
ดาวน์โหลด​รูปแบบและจํานวนข้อสอบ คลิกที่นี่