สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรนานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกิจ Business Chinese (BCN) Sripatum International College

UploadImage
       ปัจจุบันมีชาวจีนเข้ามาลงทุนสร้างธุรกิจในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคนต่อปี จึงไม่แปลกที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย แทบจะทุกร้านมีภาษาจีนเขียนอธิบายไว้แทบทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงธนาคาร ต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ดี นักเรียนหลายๆคนที่เห็นโอกาสตรงนี้เร็วกว่าคนอื่นๆ เมื่อจบการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงเลือกศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน หรือเลือกศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพราะจบมายังไงก็ไม่เดินเตะฝุ่นอย่างแน่นอน

UploadImage

       หนึ่งในมหาวิทยาลัยสำหรับชาวต่างชาติที่อยากจะศึกษาต่อในประเทศจีน "This is the best choice for anybody who want to learn Chinese."  คงหนีไม่พ้นจาก Beijing Language and Culture University (北京语言大学) มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนและของโลกในด้านการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทฤษฎีและผลิตบุคลากร Teaching Chinese as a Foreign Language (TCFL) และเป็นศูนย์กลางในการวิจัยการสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ เป็นที่ผลิตตำราในการสอนภาษาจีนให้แก่คนต่างชาติทั่วประเทศและทั่วโลกแต่ละปีจึงมีนักศึกษาต่างชาติไปเรียนที่นี่เป็นจำนวนมาก

       นับว่าเป็นโชคดีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลังจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องของ หลักสูตรการเรียนการสอนบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ ก็ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม Beijing Language and Culture University (BLCU) ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาจีนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เป็นโปรแกรมแบบ Dual ปริญญา ถ้าจะกล่าวง่ายๆคือ เมื่อสำเร็จการศึกษาน้องๆ จะได้ปริญญาใบแรกจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาใบที่สองจาก Beijing Language and Culture University (BLCU)
*** กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนชั้นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งเดียว

ถ้าน้องๆ พึ่งจบการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย สามารถเรียนได้ไหม ?
       โดยปกติเราจะรับเด็กศิลป์จีนจะมีพื้นฐานดีหน่อย  แต่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาเลย ไม่ต้องกลัวครับ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็มีคอร์สสั้นๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นให้น้องๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
       มั่นใจในหลักสูตรของเราได้ 100 % เพราะหนังสือที่เราใช้สอนเป็นหนังสือที่ BLCU กำหนดไว้แล้ว เพื่อควบคุมมาตราฐานของหลักสูตรให้ดีเทียบเท่ากับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม Beijing Language and Culture University (BLCU) แต่ก็จะมีรายวิชาพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เรายังคงต้องเรียนควบคู่กันไป


UploadImage

โอกาสงานในอนาคตของหลักสูตรดีอย่างไรบ้าง ?
       แน่นอนว่าเขาจะได้เปรียบกว่าเด็กคนอื่นๆ แน่นอนเขาได้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพราะฉะนั้นโอกาสได้งาน 100% หลังจากจบการศึกษาอย่างแน่นอน อาจารย์ขอยกตัวอย่างเช่น ทำงานที่สถานทูตของประทศจีน ที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทย เพราะพนักงานที่เขาจ้างคือต้องเป็น คนไทยที่พูดจีนได้ และเขายังสามารถทำงานของสถานทูตไทยในประเทศจีนได้อีกด้วย
       สามารถทำงานในบริษัทค้าขายส่งออกระหว่างไทยกับจีน เป็นฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ  เขาจะไม่ใช่แค่พนักงานพื้นๆที่เข้ามาทำงานในออฟฟิต เขาจะมีโอกาสติดตามผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม เจรจาต่อรอง
       สามารถทำงานในสายงานการท่องเที่ยว ถ้าคุณเป็นคนทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แล้วคุณพูดจีนได้ คุณมีโอกาสมากกว่าคนไทยที่ทำงานในการท่องเที่ยวเหมือนกัน สามารถทำทัวร์ พาทัวร์ไทยไปจีน เราจะต้องเป้นคนบริหารจัดการทัวร์จีนมาลงไทย หรือทัวร์ไทยไปลงจีน

UploadImage
         ผมขอบอกเลยว่าในอนาคตคนจีนที่มาทำงานในประเทศไทยจะตกงานหมด ถ้าเด็กเหล่านี้เก่งมากขึ้น ค้นพบตัวเองเร็วขึ้น และมองเห็นโอกาสงานในอนาคต เพราะหัวใจของธุรกิจคือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงไม่แปลกที่นายจ้างจะเลิกจ้างคนจีน และหันมาจ้างคนไทยที่พูดภาษาจีนแทน เพราะคนไทยเข้าใจคนไทยด้วยกันมากกว่า

“มีภาษาติดตัว ไม่ตายหรอก และภาษาไม่สามารถเปลี่ยนไปได้ ถ้ามีภาษาติดตัวคุณจะทำมาหากินได้ตลอดเวลา”

UploadImage