สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เผยเหตุผลทำไมสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ถึงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ

UploadImage

       ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการบิน มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีการขยายตัวในอุตสาหกรรมนี้ในหลายๆ ด้าน อาทิเส้นทางบิน สนามบิน การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินในแถบภูมิภาคอาเซียน

เมื่อมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินจึงเป็นสาเหตุให้การตอบสนองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการท่องเที่ยว  และการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ความต้องการด้านบุคลากรด้านการบินเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

โอกาสทางวิชาชีพ  “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินUploadImage

(1)พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านการบิน

(2) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )        

(3) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )

(4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ

(5) เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   จำกัด (มหาชน)

(6) กรมศุลกากร  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(7) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการบิน จึงได้เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการบิน มารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
สำหรับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ถูกออกแบบ และร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบินโดยตรง

โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริงจากกูรูด้านธุรกิจการบิน  ฝึกปฏิบัติงานจริง  และโครงการศึกษาดูงาน ด้านการจัดการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เช่น สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและคลังสินค้า สายการบินต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ไลอ้อนแอ ร์คาร์เธ่ย์แปซิฟิค ลุฟต์ฮันซา / บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำ เช่น DHL fed Ex 

UploadImage

ซึ่งจะทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่าเรียนจบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินมีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวข้องด้านการบินได้  อาทิ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านการบิน,พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ,เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ

สำหรับน้องๆ ที่วาดฝันว่าอยากจะทำงานในอุตสาหกรรมการบินและมีความสนใจอยากเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ติดตามรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้เลย!!

ติดตามข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ คลิ๊ก