สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 โครงการรับตรงที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด #Dek60 สถิติจากโปรแกรม Admission Direct ณ. วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.20 น.

Top 10  โครงการรับตรงที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด #Dek60  สถิติจากโปรแกรม Admission Direct ณ. วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.20 น. 

1. โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้เข้าชม   71,755  คน 

2. รับตรงทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าชม  54,304 คน 

3. วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าชม 52,899 คน

4. วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้าชม 49,292 คน

5. วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้าชม 41,966 คน

6.  วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้าชม  41,318 คน

7. วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าชม 41,318 คน

8.  วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าชม  35,501 คน

9. วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าชม 35,501 คน

10. รับตรงหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้าชม  32,320 คน  

ดูข้อมูลรับตรงทั้งหมด คลิกที่นี่
 
UploadImage