สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"งานด้านบริการ" หนึ่งอาชีพที่เรียนจบไม่มีตกงาน หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM)

UploadImage
      จากการสำรวจ 10 อันดับสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด (ระดับหัวหน้างาน) จาก Jobsdb.com ระหว่างปี 2015 และ ปี 2016 หนึ่งอาชีพที่ครองสายงานที่ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งสองปีซ้อนก็คือ “งานบริการลูกค้า” ไม่แปลกที่ประเทศไทยจะขาดแคลนบุคลากรทางด้านงานบริการเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 25,000,000 คน โดยเมื่อปี 2016 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง 32,588,303 คน โดยอัตราเปลี่ยนแปลงจากที่ก่อนถึง +8.91 %
       เมื่อประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและยังขาดแคลนบุคลากรอยู่มาก ส่งผลให้เกือบจะทุกมหาวิทยาลัยสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมารองรับตลาดแรงงานที่กำลังต้องการอยู่ในปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ แล้วมันแตกต่างกับสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างไร จบไปทำงานสายเดียวกันหรือไม่นะ เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลยค่ะ


UploadImage
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ เราอัพเดตทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เช่น การจัดการธุรกิจโรงแรม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการขายและการตลาด ฯลฯ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยออกไปสู่โลกของการทำงานจริง นักศึกษาจะสามารถใช้ทักษะในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ หรือต่างประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานจากพื้นฐานนักบริหารที่ดี

จุดเด่นในกระบวนการเรียนการสอน ?
      แน่นอนว่าการเรียนการสอนของเราจะเน้นไปท