สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนเรียน“ภาษาจีนเบื้องต้น” สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนเรียน “ภาษาจีนเบื้องต้น” สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สสอน “ภาษาจีนเบื้องต้น”
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และต้องการสื่อสารภาษาจีนได้เบื้องต้น


โดยเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2558 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
จำนวน 21 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพียง 2,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2558
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 462
UploadImage