สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดออนไลน์

UploadImage   
 
     การเป็นนักการตลาดออนไลน์ ที่ดีนั้นจะต้องมีทักษะความรู้ที่หลากหลาย หากคุณเคยได้ยินการพูดคุยกันของนักการตลาดออนไลน์เขาจะใช้ภาษาที่เข้าใจแค่เฉพาะกลุ่ม เช่นคำว่า SEO, SEM, CRO ฟันธงได้เลยว่านั่นคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบออนไลน์
หากคุณไม่รู้และอยากจะเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นนักการตลาดแบบออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ เรามีคุณสมบัติที่จำเป็นของนักการตลาดออนไลน์จะต้องมีความคิดเชิงวิเคราะห์ คือหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณควรจะมี เป็นคนที่ชอบตัวเลข, คิดเป็นลำดับขั้นและคิดเป็นกระบวนการ เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการทำการตลาดแบบระบบสืบค้นข้อมูล

     มีความชำนาญด้านการใช้ภาษา ทักษะทางด้านการใช้ภาษาก็มีความสำคัญ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเมื่อเราเข้าอินเทอร์เน็ต ข้อมูลส่วนมากที่ปรากฏมักจะเต็มไปด้วยเนื้อหาหรือบทความต่างๆ หากคุณเก่งในเรื่องการเขียนบทความให้มีเนื้อหาที่โน้มน้าว, กระชับ, ชัดเจน, และมีถ้อยคำที่เย้ายวนน่าอ่าน คุณก็จะสามารถครองใจกลุ่มผู้อ่านได้ และมีโอกาสสูงขึ้นที่กลุ่มผู้อ่านจะสนใจและซื้อสินค้าของคุณ 

     มีความเข้าใจด้านเทคนิค คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านเทคนิคอย่างโปรแกรมเมอร์หรือผู้ดูแลระบบ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการตลาดแบบออนไลน์ได้ แต่คุณจะต้องเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพอสมควร จะต้องเข้าใจว่าถ้าพูดถึงCookies แล้วหมายถึงอะไร ซึ่งไม่ได้หมายถึงขนมปังอบที่ทานได้ แต่เป็นการเก็บประวัติการกระทำต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ของคุณ เป็นต้น

     สุดท้ายคุณจะต้องเป็นมิตรและมีอัธยาศัยดี ข้อนี้เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็สำคัญมาก ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงเมื่อคุณติดต่อกับคู่ค้าต่างๆ คุณต้องเป็นมิตรและมีอัธยาศัยที่ดี เพราะส่วนมากคู่ค้าจะพิจารณาจากสิ่งนี้เป็นสิ่งแรก ลองคิดในอีกทางหากคุณเจอคู่ค้าที่ไม่มีอัธยาศัยไม่มีความเป็นมิตรคุณอยากจะทำธุรกิจร่วมกับเขาหรือไม่
 
UploadImage
 
ความก้าวหน้าในการทำงาน
     นักการตลาดในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่ต่างๆ ของแผนกอย่างครบถ้วน  ซึ่งต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของตลาดอุปโภคและบริโภค แล้วยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัวขององค์กรต้องมีความคิดใน การผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งอาจใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ 2 - 3 ปี จากนั้นควรเข้ารับการอบรมการทำแผนทางการตลาด และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ขึ้นเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการของแต่ละฝ่าย การเป็นผู้จัดการของทางการตลาดของแผนก หรือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดขององค์กรได้ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 5 –10 ปี นักการตลาดที่มีความสามารถจะได้รับความก้าวหน้าเป็นกรรมการผู้จัดการในองค์กรธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่มีแม่ข่ายอยู่ในต่างประเทศ
 
--------------------------------------------------
อาชีพ นักการตลาดออนไลน์


UploadImage

ที่มา => Vcommerce