สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มุ่งเน้นการเรียนผ่านประสบการณ์จริง บนพื้นฐานความรู้จากทฤษฎี พร้อมให้นักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ

   การพัฒนาการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า เป็นผลให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คน สังคม ธุรกิจทั่วทั้งโลก หรือที่เราคุ้นเคยกันด้วยคำที่ว่า Globalization สิ่งที่คนไทยเราสัมผัสได้โดยตรงนั้นคือเราจะเห็นชาวต่างชาติในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ป้ายต่างๆ ตามห้างร้าน สนามบิน โรงพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษจนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน สิ่งที่เกิดขึ้นตามคือการติดต่อสื่อสารและการค้าขายระหว่างประเทศที่มีอัตราสูงขึ้นมากกว่าในอดีต จากเดิมที่การบริหารจัดการธุรกิจเน้นที่บริบทของสังคมไทย ในปัจจุบันนี้ทุกธุรกิจกลับต้องมุ่งเน้นเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก

UploadImage

   จากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นเวลากว่า 9 ปี และประสบการณ์สอนที่ Swinburne University of Techonnology, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ดร.ปภาดา หลิน พิชยชนานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งกลับมาเมืองไทยเมื่อต้นปี 2557  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากต่างประเทศให้แก่นักเรียนไทย ได้กล่าวว่า การเรียนในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบต่างไปจากเดิมมาก บทบาทของอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไป จากเดิมเป็นผู้ให้ความรู้ (lecturer/teacher) มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างความรู้ (facilitator) การเรียนรู้เรื่องทฤษฎีก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นแต่หากจะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้จากภาคปฎิบัติด้วย ด้วยเหตุนี้แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอน จึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาด้วยการเชิญผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจมาเป็นวิทยากรรับเชิญอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา โดยเฉพาะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจต่างประเทศจริงๆ ให้นักศึกษาเข้าใจถึงบริบทและเห็นภาพถึงการนำทฤษฎีไปปรับใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไร นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปหาความรู้นอกชั้นเรียนจากองค์กรระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย เพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิดเรื่องการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ

ช่วยฝากถึงน้องๆ ที่คิดริเริ่มอยากจะเรียนหลักสูตรนานาชาติ แต่พื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นศูนย์ ?
   บอกลูกศิษย์ทุกคนในห้องเรียนอยู่เสมอ ว่าเวลาสอนแล้วไม่เข้าใจ ให้ถามเลยอย่าปล่อยไว้ อาจารย์จะไปช้าๆให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกัน มีเด็กยกมือขึ้นถามว่า อาจารย์ถ้าสมมุติว่าหนูเข้าใจไม่กี่คำจะทำยังไง ยังตอบไปว่า “ถ้าไม่เข้าใจก็ลองเดาไปก่อนจากพื้นฐานที่เราเข้าใจ เพราะว่าจริงๆภาษาอังกฤษที่เราดู เราเห็น เราฟังอยู่ทุกวัน เราสามารถเดาได้จากบริบทแวดล้อม” แต่ถ้าเดาแล้วไม่คิดว่าจะถูก ก็ย้อนกลับไปเช็คความถูกต้อง ถ้าเราทำซ้ำๆ จะเกิดเป็นทักษะในการตีความเป็นของตัวเอง 


UploadImage
   หลักๆ ขอให้เอาใจมาค่ะ ถ้ามีใจ ความมุ่งมั่นจะตามมาเอง ภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่เป็นไร เพราะว่าจริงๆ แล้วที่นี่เราพยายามดูแลเด็กทุกคนอยู่แล้ว เรามีคอร์สภาษาอังกฤษพิเศษให้สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษา และด้วยความที่วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุมเราเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ ทำให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเด็กค่อนข้างมาก เด็กเข้าถึงเราได้ง่ายมากค่ะ ยิ่งเราใกล้ชิดกับเด็ก เรายิ่งมีโอกาสพัฒนาเด็กได้มากขึ้นเท่านั้น เราเป็นอาจารย์ก็เหมือนเป็นพ่อแม่ที่มหาวิทยาลัยคอยดูแลได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเรียน

   ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ ในเทอมนี้เราส่งนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ Big C ทางคณาจารย์ก็ติดตามผลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอด จะได้รับรายงานและได้รับคำชมว่าลูกศิษย์เรามีความพร้อมมาก ปฏิบัติงานได้จริงตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 UploadImage
รีเช็กคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ?
   สำหรับคนที่อยากเรียนด้านการบริหารธุรกิจ สนใจงานด้านการบริหารจัดการ ชอบติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะกับต่างประเทศ หรือ ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ-ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ก็บอกเลยว่าเหมาะที่จะเรียนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ รับรองว่าจะได้เรียนรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งในบริบทของไทยและต่างประเทศ ที่สำคัญได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษตลอด 4 ปี มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบไปจะมีความพร้อมในการทำงานกับองค์กรชั้นนำได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

UploadImage