สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 (สอบวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2559)


ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 (สอบวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2559)  สามารถดาวน์โหลดได้จาก ไฟล์แนบ

 - สำหรับวิชา GAT กรรมการคุมสอบ จะแจกข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ก่อน (สอบ GAT เชื่อมโยง 8.30 – 10.00 น.) เมื่อถึงเวลา 10.00 น.
กรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ GAT เชื่อมโยง แล้วแจกข้อสอบ GAT อังกฤษ (สอบ GAT อังกฤษ 10.00 – 11.30 น.) ขอขอบคุณข้อมูลจาก พี่โดมแนะนำน้อง