สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (STEM) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม สวทช. สนับสนุนทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท /เดือน

UploadImage
       ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (STEM) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม สวทช. โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่มีโครงงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท 10,000บาท/เดือน /ปริญญาเอก 12,000บาท/เดือน
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2560 
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ https://www.nstda.or.th/stemworkforce/
รายละเอียดเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ stemworkforce@nstda.or.th หรือ 02 564 7000 ต่อ 1462,1461,1460