สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love

UploadImage


ขอเชิญร่วมรับชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 9 เรื่องจาก 9 มหาวิทยาลัย
"เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love"
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

โครงการ “ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ
เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” 
หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ 
“ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต-นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนของชาติได้ ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แล้วนำมาสื่อสารแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวที

 

ละครเวทีทั้ง 9 มหาวิทยาลัย ชมฟรี !!

UploadImage
ครอบครู โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

" เรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาสิลปะการแสดง ที่ต้องการเข้าร่วมเทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ"


UploadImage
แรงบันดาลใจ...แรงบันดาลไมย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

" Stories can Inspire,Storie can Teach and Good Stories Convince"


UploadImage
ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ  โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

"การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน  ไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฏหมาย  จำเป็นต้องขยายออกไปดังศีลธรรมจรรยา  ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย"


UploadImage
 เสียงจากเยาวชนศิลปินเทิดทูนภูมินทร์ ภูมิพล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"เด็กเรียนการละครถ่ายทอดความรู้สึกต่อพ่อของแผ่นดิน ด้วยวิธีพวกเขาถนัดที่สุด"


UploadImage
Simple Song ... เสียงแห่งปวงประชา โดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

"สิ่งใดที่มาจากหัวใจ" ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่... มีคุณค่าเสมอ"


UploadImage
แสงเทียน The Candligth  Blues โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

"ดุจแสงเทียนของลูก  ดุจแสงเทียนของแผ่นดิน"


UploadImage
Super Hero of The World โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

"แฟนตาซีเชิงวิทยาศาสตร์ในโลอนาคต ( Sci-Fi)"


UploadImage
เสียงของพ่อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

"จะเตือนใจให้กลับมาเดินตามรอบเท้าพ่ออีกครั้งหนึ่ง"


UploadImage
เมล็ดพันธ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

"๑ : ๗o ... พระราชา/กาลเวลา/ประชาชน  สำรองที่นั่งฟรี  คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ผู้จัดละครเวทีทั้ง 9 มหาวิทยาลัย


UploadImage