สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

UploadImage
สทศ. สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกสอบ ONET ป.6 ม.3 และ ม.6
ดาวน์โหลดที่ http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/research_1347348576.pdf

ONET ป.6 หน้า 1-71
ONET ม.3 หน้า 72-175
ONET ม.6 หน้า 176-281


UploadImage