สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Open house เปิดบ้านสถาปัตย์อาศรมศิลป์ ในวันที่ 22 - 23 มี.ค. 2560 ณ สถาบันอาศรมศิลป์

UploadImage

กิจกรรมภายในงาน

       - ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิก เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำงานและลักษณะงานในวิชาชีพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต

       - ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆ พูดคุยกับพี่ๆ สถาปนิก

       - แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอาศรมศิลป์ ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง

       - แนะนำสำนักงานอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปนิก ที่สถาบันอาศรมศิลป์ ประกอบด้วย 4 สตูดิโอหลัก สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม สตูดิโอสถาปนิกชุมชน สตูดิโออนุรักษ์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

       - ชมนิทรรศการผลงานออกแบบของาสำนักงาน

วัน - เวลา :   พุธ-พฤหัสบดี 22-23 มีนาคม 2560   กิจกรรมต่อเนื่องทั้งสองวัน  เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.

สถานที่: สถาบันอาศรมศิลป์ 

ค่าสมัคร:  800 บาท (สำหรับผู้ที่ไป-กลับ)
 
             1000 บาท (สำหรับผู้ที่ค้างคืนที่สถาบัน)


       โดยโอนค่าสมคัรเข้าบัญชีธนาคาร กรงุเทพ สาขาถนนประชาอุทิศ-ราษฎร์บูรณะ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 235-078-572-7

สิ่งที่ต้องเตรียมมา: ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ ถุงนอน และของใช้ส่วนตัว

วิธีการสมัคร

       1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  http://arsomsilp.ac.th/th/openhouse60/ หรือส่งใบสมัครมาที่ email:  admin_arch@arsomsilp.ac.th

       2.  โอนค่าสมัครและส่งสำเนาใบโอนฯ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน โดยส่งมำที่  email :  admin_arch@arsomsilp.ac.th

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-290-4744-55 ต่อ 155 หรือ 090-262-3819 ติดต่อ คุณอัจจิมา สมทรัพย์ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  ่ีwww.arsomsilp.ac.th และ facebook : arsomsilp 

หมดเขตรับสมัคร : วันพธุที่ 15 มีนาคม 2560 หมายเหตุ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ไฟล์แนบ