สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการปลูกผัก แลกค่าเทอม เสริมวิชาชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มีรายได้คนละ 2 หมื่นบาทต่อเทอม

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไอเดียเก๋ จัดพื้นที่ว่างเปล่า 30 ไร่ ทำโครงการปลูกผัก แลกค่าเทอม เสริมวิชาชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้นักศึกษา มีรายได้คนละ 2 หมื่นบาทต่อเทอม หาเงินเรียนด้วยตัวเอง แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการอาหารปลอดภัย DNA Maejo แลกค่าเทอม ให้นักศึกษาปลูกผัก-เลี้ยงปลา ทำการเกษตร หารายได้แลกค่าเทอม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งเป็นการผลิตอาหารปลอดภัยเข้าสู่กาดแม่โจ้ 2477 และที่สำคัญให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ สร้างรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จายของครอบครัว อีกทั้งเป็นการฝึกการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยหลัก Socially Enterprising 
 
UploadImage
 

โครงการนี้เริ่มแรกเราจะทำการเปิดรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ ก่อนจะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ขยัน และต้องการหาความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ และอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งเราได้คัดนักศึกษา 200 คนจากหลายชั้นปีเข้ามาร่วมโครงการนี้ โดยเราได้จัดพื้นที่ว่างเปล่าภายในมหาวิทยาลัย 33 ไร่ แบ่งกลุ่มกันทำการปลูกผักสร้างอาชีพ 17 ชนิด เนื้อนมไข่ DNA MJU สีข้าวช่วยชาวนาหาค่าเทอม เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ผลิตเห็ด ปุ๋ย โดยเด็กๆ ทุกคนจะใช้เวลาว่างจากช่วงไม่มีเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเมื่อผลผลิตออกมาแล้วก็จะจัดจำหน่ายโดยแยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งนำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตสด และนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายที่ "กาดแม่โจ้ 2477"

ในช่วงการจัดงานตามรอยพ่อ "กษัตริย์เกษตร" วันที่ 19-25 ก.พ. 60 และจะมีการจัดจำหน่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการแสดงองค์ความรู้ทางการเกษตรจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำได้อย่างแท้จริง และมุ่งสืบสานพระราชปณิธาน "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร" ในการผลิตอาหารปลอดภัยที่ดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้จำนวนมากทำให้นักศึกษามีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อคนต่อหนึ่งเทอม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็อยากเชิญชวนประชาชนที่สนใจสินค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากผลงานนักศึกษาแม่โจ้ สามารถเข้ามาซื้อหาได้ที่ภายบริเวณโดมพรรณไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทุกวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  เดลินิวส์

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage