สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : จุดประกายฝัน... SPU The Professional #5 ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY โดย “ก้อง เซปเป้ ”

UploadImage

                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ที่สนใจ ในโครงการ SPU The Professional #5 ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY โดยได้รับเกียรติจากสุดยอดวิทยากร ผู้สร้างแบรนด์ Sappe ให้ไปไกลระดับโลก ยอดขายระดับสองพันล้าน ไปแล้ว ไปไกลกว่า 40 ประเทศ  มาเล่าวิธีคิด การสร้าง product สร้างbrand   “ก้อง เซปเป้ ” ผู้เป็นสุดยอดของคนทำงาน ผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ต่อสู้ฟันฝ่า และสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ มากมาย อาทิ บิวติดริงค์ โมกุ โมกุ และกาแฟเพรียวฯ เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  ณ  ห้อง ออดิทอเรียม 2 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา