สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ เผย "นักบัญชี" มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง การันตีไม่มีตกงานแน่นอน

UploadImage
     "นักบัญชี" บ้านเรามีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน ซึ่งเร็วๆ นี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้มีการจับมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการปั้นนักบัญชีให้เป็นนักบัญชีรุ่นใหม่

UploadImage
     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่านักบัญชีไทยนั้นมีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใน AEC เพราะว่าเราได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบอาชีพนักบัญชีมาตั้งแต่เริ่มต้น  ในขณะที่การก้าวเข้ามาของเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ทำให้การทำบัญชีในประเทศไทยต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยมีการนำเอาแอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเป็นการต่อยอดธุรกิจอีกด้วย  และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบัญชีของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล

     ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับทาง "วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" ในการจัดงานแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้ร่วมจัดกันมาเป็นปีที่ 4 ในชื่องาน "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" เพื่อร่วมกันสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์ให้มีความพร้อมในการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดนักบัญชีได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบัญชีของไทย ให้ขยายสู่ตลาดอาเซียน และตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น

     “ปัจจุบันเราก็เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในอาเซียน ที่ร่วมร่างความตกลงอันนี้ นักบัญชีของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบคุณสมบัติ และมีส่วนราวมในการเจรจาด้วย เพราะฉะนั้นหลายๆ ส่วนมั่นใจว่าเราสามารถแข่งขันกับประเทศในอาเซียนได้อย่างแน่นอน เรามองว่าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ถ้าเราได้มีการบ่มเพาะสร้างความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของวิชาชีพบัญชี และการที่เขาจะใช้วิชาชีพบัญชีเป็นประโยชน์และต่อยอดกับธุรกิจในประเทศไทย ก็จะมีส่วนทำให้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นางบรรจงจิตต์ กล่าว

     "นักบัญชี" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรียนจบ ไม่มีทางตกงานแน่นอน นักบัญชีถือเป็นเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับน้องๆที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของคณะบัญชีว่าเราต้องเรียนอะไรบ้าง ไม่มีความรู้พื้นฐานมาเลยเรียนได้ไหม พี่ขอแนะนำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" วิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตย์ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 การันตีเรียนจบไม่มีตกงานอย่างแน่นอน
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

UploadImage