สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สัมมนา หัวข้อ "เรียนคณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด"

UploadImage
 

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “7-Eleven” ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "เรียนคณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด" 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.00น. ณ ศูนย์ Luxellence Center  อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 3
วิทยากรโดย  คุณนิวัติ เล็กคล้าย (ครูอ๊อด) ผู้บริหารศูนย์คณิตศาสตร์ Math a Day
และผู้มีประสบการณ์ด้านการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์บูรณาการ 
  
ขอเชิญผู้ปกครอง และน้องๆที่มีความสนใจ (ทั้งในและนอกองค์กร) เข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!! 

วิธีลงทะเบียน : ส่งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร มาที่ sakawtreepra@panyatara.co.th หรือ www.facebook.com/ppac.cpall 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสกาวตรี (แต้ว) โทร. 02-648-2994