สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ.ประกาศจัดสอบ O-NET ม. 6 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559

UploadImage


สทศ.จัดสอบ O-NET  ม. 6 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559  

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร  : 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยต้องสมัครด้วยตนเองที่สทศ. หรือทางไปรษณีย์ แบบ EMS เท่านั้น

สอบ : วันที่ 07- 08 มีนาคม 2560 


UploadImage

ประกาศผลสอบ : 20 มีนาคม 2560