สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนบริหารสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล อนาคตไกลในยุคไทยแลนด์4.0

UploadImage

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ อันเป็นโมเดลใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยมีหัวใจสำคัญคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผนวกรวมเข้ากับจุดเด่นอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการเงินและการค้าและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและการออกแบบ เป็นต้น
 
ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้คอนเซปต์ “เรียนสนุก รู้ทันเทคโนโลยี พร้อมต่อยอดไอเดียธุรกิจ ก้าวสู่ Start Up” จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในยุคดิจิทัลนี้ สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้บริโภคในทุกมิติ คาดการณ์กันว่าในอนาคตไม่เกิน 5 - 10 ปี ธุรกิจที่ยังตั้งขายตามห้างร้าน มีพนักงานขาย อาจจะเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจดิจิทัลทั้งหมด จึงทำให้ทางสาขาต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามเทรนด์ของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา และเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใหม่มาก รูปแบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อนุพงศ์​ อวิรุทธา (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และ ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจและธุรกิจออนไลน์)และผู้ประกอบการผู้ที่เป็นดิจิทัลตัวจริง ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาในการทำงานจริงร่วมกับภาคธุรกิจตั้งแต่ชั้นปีที่ 1โดยในปีที่ 1นักศึกษาจะได้เรียนเรื่องของพื้นฐานทางธุรกิจ ความเข้าใจการทำธุรกิจว่าเขาทำกันอย่างไร พอขึ้นปีที่ 2 จะเริ่มเรียนเรื่องกระบวนการคิดและไอเดียต่างๆ เราจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าเราตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นทางสาขาวิชาได้พยายามกระตุ้นความคิด ฝึกการตั้งคำถาม ความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สมบูรณ์ ในปีที่ 3 เข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีที่หลากหลายให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และหยิบออกมาใช้ร่วมกับการแก้ไขปัญหา เข้าสู่ปีที่ 4นักศึกษาจะได้เรียนรู้การคิดโมเดลธุรกิจ ทำให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจทั้งหมด มีแนวความคิด มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วคิดคำตอบออกมาว่าจะหยิบอะไรไปตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิทัลเป็นรากฐาน โลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจากระบบธุรกิจแบบดั้งเดิม(Traditional)มาเป็นธุรกิจDigitalนั่นหมายถึงโอกาสในการทำธุรกิจเปิดกว้างขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง น้องๆ ที่เข้าเรียนสาขานี้จะเห็นมุมมองและ โอกาสทางธุรกิจ สามารถหาช่องทางทำธุรกิจ โดยนำเครื่องมือเหล่านี้มาบริหารจัดการ หยิบเอาสิ่งที่มีอยู่มาตอบโจทย์ผู้บริโภค หาทางแก้ไขปัญหา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ รวมไปถึงการสร้างรูปแบบการทำธุรกิจใหม่โดยการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ เป็นที่พิสูจน์ชัดแล้วว่า ดิจิทัล ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจ เช่น Facebook,Alibaba, GRABTAXI หรือ ธุรกิจ  Startup ที่มีการเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในชั่วข้ามคืนขณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมถูกท้าทาย และต้องปรับตัวสู่โลกดิจิทัลเพื่อความอยู่รอดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเตรียมคุณให้พร้อมและเป็นผู้สร้างธุรกิจหรือผู้ทำงานในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 
สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรสาขานี้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล น้องๆจะได้เรียนรู้เนื้อหา 3 กลุ่มดังนี้
1.การบริหารจัดการ (Management) เช่น การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ,  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
2.การบริหารธุรกิจ (Business) เช่น การสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจ การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ        
3.เทคโนโลยีและดิจิทัล (Technology and Digital) เช่น เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัล ,การประยุทธ์ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในธุรกิจ
โดยเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี การนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ในระหว่างการเรียน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการดิจิทัล
 
UploadImage
 

สำหรับโอกาสทางอาชีพเมื่อเรียนจบ สามารถประกอบอาชีพด้านดิจิทัลได้หลากหลายอาชีพ

  • นักบริหารวิเคราะห์วางแผนธุรกิจดิจิทัล              
  • ผู้บริหารโครงการ-เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
  • ผู้บริหารเพื่อต่อยอดธุรกิจครอบครัวในยุคดิจิทัล
UploadImage
 
เห็นถึงความน่าสนใจ ของหลักสูตรนี้แล้ว อย่ารอช้า รีบมาสมัครเรียนได้แล้ว ที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรอง เรียนจบ มีงานทำทันที ไม่ตกงานแน่นอน เงินเดือนดีหรือสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่เรียนสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่254,700 บาทหรือตกเฉลี่ย31,840 บาท/เทอม เท่านั้น และจะได้รับอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการศึกษา (Notebook/Tablet – Microsoft Surface)และ ทุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท

ติดตามข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ >> พิเศษ
ลงทะเบียนวันนี้ - 31 มี.ค. 60