สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การจ้างงานสาขาธนาคารอาจจะลดลงไม่ต่ำกว่า 60% ในทศวรรษ 60

ชาวแบงก์จะตกงานเป็นเบือเมื่อระบบอัตโนมัติไร้พนักงานมาแทนที่ : ขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังขับเคลื่อนไปสู่ยุค 4.0 ความกังวลเรื่องเครื่องจักรอัตโนมัติละหุ่นยนต์ทำงานแทนคนยิ่งนานยิ่งเพิ่มขึ้น ล่าสุดแบงก์ออฟอเมริกาเดินหน้าเปิดสาขาธนาคารไร้พนักงานเพิ่มขึ้น คาดทั่วโลกแม้แต่ไทย จะดำเนินการไม่ต่างกัน การจ้างงานสาขาธนาคารควรจะลดลงไม่ต่ำกว่า 60% ในทศวรรษ 60
 
 
UploadImage
 

Bank of America Corp. ได้ทดลองเปิดสาขาธนาคารระบบที่ไม่มีพนักงานประจำสำนักงาน 3 แห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดค่าใช้จ่ายดำเนินการในระยะยาว สำนักงานสาขา 3 แห่งนี้ ใช้ระบุธุรกรรมการเงินอัตโนมัติให้บริการแก่ลูกค้าทุกด้าน โดยนอกเหนือจากการฝาก ถอนโอนสอบถามยอดเงินในบัญชีซึ่งสามารถทำได้ที่ตู้เอทีเอ็มทุกแห่งแล้ว หากต้องการทำธุรกรรมด้านอื่น ที่ต้องติดต่อ สอบถามตอบโต้ ก็สามารถใช้บริการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่อยู่สาขาใกล้เคียงได้

นอกจากประหยัดพนักงานแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสำนักงานด้วย เพราะสาขาที่ใช้ระบบอัตโนมัติสมบูรณ์นี้ จะมีขนาดเล็กลง คือใช้พื้นที่แค่ 1 ใน 4 ของสำนักงานธนาคารสาขาเต็มรูปแบบ เพราะไม่มีเคาน์เตอร์บริการ ไม่มีโต๊ะเจ้าหน้าที่ ไม่มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับลูกค้า ไม่มีห้องผู้จัดการ ไม่มีเครื่องประดับตกแต่งเครื่องปรับอากาศก็ขนาดเล็กลง เพราะพื้นที่ที่จะปรับอากาศแคบลงยังไม่นับเรื่อง ห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับพนักงาน เครื่องใช้ไม้สอยและองค์ประกอบสำนักงานอื่นๆโดยเฉพาะค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

ก่อนหน้านี้แบงก็ออฟอเมริกาได้ทยอยลดจำนวนสาขาที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินน้อยลงอย่างต่อเนื่องแล้ว เหมือนกับแบงก์อื่นๆ ธุรกรรมหรือบริการที่ธนาคารอัตโนมัติดำเนินการได้แก่ การฝาก-ถอนเงิน การจ่ายค่าบริการต่างๆเช่น จ่ายค่าผ่อนชำระ ค่างวดรถยนต์ เครดิตการ์ด ยกเว้นการจ่ายโอนธรรมดาอย่างเช่นการขึ้นเงินตามเช็ค

ในปี 2017 คือปีนี้ แบงก์ออฟอเมริกากำหนดเปิดสาขาใหม่อีก 50-60 สาขา เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีที่แล้วที่เปิด 31 สาขา  หากธนาคารอัตโนมัติที่เปิดนำร่อง 3 แห่งนี้ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ธนาคารสาขาที่เปิดใหม่นี้เกือบทั้งหมดจะใช้ระบบอัตโนมัติไร้พนักงานการใช้ระบบอัตโนมัติในธนาคารสาขา ทำให้แบงก์ออฟอเมริกาลดจำนวนสาขาลงต่อเนื่องทุกปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปีที่แล้ว จำนวนสาขาของแบงด์ออฟอเมริกามีอยู่ 4,579 สาขาจากปี 2015ที่มีอยู่ 4,726 สาขา เทียบกับปี 2010 ที่มีทั้งหมด 5,900 สาขา


สำหรับ อุตสาหกรรมธนาคารของไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน ณ สิ้นปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ มีสาขาจำนวน 7,004 แห่ง ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจนำวน 7,063 แห่ง ขณะที่จำนวนพนักงาน มีจำนวน 37,291 คน และค่าใช้จ่ายพนักงานรวม 36,921 ล้านบาท

ปี 2559 สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ลดลง 40 สาขา มาที่ 1,170 สาขา ธนาคารธนชาติ ลดลง 27 สาขามาที่ 589 สาขา ธนาคารกสิกรไทย ลดลง 19 สาขาเหลือ 1,102 สาขา ลดลง 19 สาขา และธนาคารทหารไทย ลดลง 2 สาขา เหลือ 453 สาขาจำนวนสาขาที่ลดลงสะท้อนการปรับตัวรับมือการเข้ามาของดิจิตอล

 


UploadImage

UploadImage
 
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช.ปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าระบบโทรคมนาคม กำลังเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่

ยกตัวอย่างร้านหนังสือใหญ่ที่สุดในโลก มีร้านสาขามากที่สุดในอเมริกาปิดตัวลง หันมาใช้ร้านหนังสือดิจิตอล นอร์เวย์จะไม่มีการใช้แบงก์โน้ตหรือธนบัตรในอนาคตอันใกล้เงินตราสกุลต่างๆจะเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอล การถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงิน ฯลฯ อะไรๆที่ใช้ตู้เอทีเอ็ม ต่อไปไม่ต้องไปกด ไปรูดอีกต่อไป

ลูกค้าหันมาใช้ระบบออนไลน์แบงกิ้งแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงระหว่างธนาคารกับลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จึงมีโอกาสสูงมากที่ตู้เอทีเอ็ม จะถูกยกเลิก หันมาใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เวลาปัจจุบัน(real time) แทน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแทบจะไม่มีการเปิดสาขาใหม่เลย มีแต่ปิดสาขาย่อยที่ทำรายได้น้อยลง หรือมีผู้ใช้บริการลดลง ทั้งนี้เพราะ อุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกลง ธนาคารนำเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มาแทนการเปิดสาขา

ในอนาคตแค่เอื้อม ระบบธนาคารพาณิชย์จะลดการจ้างพนักงานลง โดยจะจ้างเฉพาะงานที่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ทำงาน เช่น ฝ่ายนโยบายและบริหาร ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายธุรการ ฯลฯเท่านั้น

งานหน้าเคาน์เตอร์ "หุ่นยนต์" ที่มาในรูปแบบตู้หรือเคาน์เตอร์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำแทนพนักงานมนุษย์ทั้งหมด บริบทของการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นภายในไม่เกิน 2 ปีข้างหน้า

แอพพลิเคชั่นใหม่ๆในระบบสารสนเทศเข้ามาแทนที่การทำงาน ทำหน้าที่แทนพนักงานธนาคาร ขณะนี้ back office หรือพื้นด้านในของธนาคารสำหรับผู้บริหารและพนักงาน กับ front office ส่วนด้านหน้าสำหรับงานดูแลลูกค้า เบิกถอน ฝาก โอนเงิน มีความจำเป็นต้องใช้น้อยมากหรือ แทบไม่ต้องใช้ อุตสาหกรรมธนาคารรูปแบบเก่าๆที่มีต้นุทนด้านสถานที่สูงจะลดลง เพราะลูกค้าไม่สนใจทำเลที่ตั้งของธนาคาร

เนื่องจากสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เวลาใด วันนั้น การจ้างพนักงานธนาคารจะมีลักษณะเป็นฟรีแลนซ์หรือลูกจ้างชั่วคราวทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่มีระบบสื่อสารไร้สาย เพราะพนักงานประจำที่แท้จริงคือเครื่องจักรในระบบดิจิตอล ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีโอที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560