สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPU : "วางแผนดี มีอนาคต" Admission Planning SPU

 
 
UploadImage
 

       สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยกระดับการศึกษาไทย จัดอบรม Workshop ปฏิบัติการระบบบริหารข้อมูลงานแนะแนว : Admission Planning ให้กับครูแนะแนว โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2558

      เพื่อวางรากฐานทางการศึกษาให้กับเด็กไทย สู่อนาคตที่สดใส โดยได้รับเกียรติจาก(อ.ก้อง)ศักดา ดีคำป้อ และ(อ.เก่ง) ภูวนัย  วรรณสอน 2 กูรู ด้านAdmission ชั้นนำระดับประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา