สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาพิเศษ ม.ศรีปทุม ทุน 15,000 บาท 2559 (รอบ 2)

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ 2559 (รอบ 2)
ระดับปริญญาตรี

คณะและสาขาที่เปิดรับ คลิกที่นี้  http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/fac_all.php

รับสมัคร วันนี้ – 31 มีนาคม 2558
สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

เงื่อนไขการรับทุน โควตาพิเศษ 2559 (รอบ 2)
ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก
ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 15,000 บาท*
ปวส. รับทุน 10,000 บาท*

วิธีสมัครเรียน และเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่ http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/howto.php

 

การชำระค่าลงทะเบียน

1. สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.   ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

2. ลงทะเบียนโดย แบ่งชำระค่าเทอมเป็น 2 งวด

         -  งวดที่ 1 ชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียน

         -  งวดที่ 2 ชำระส่วนที่เหลือในวันเปิดเทอมหมายเหตุ : *ทุนการศึกษา จะแบ่งมอบภาคการศึกษาละ 5,000 บาท (เฉพาะภาค 1 และภาค 2) จนกว่าจะครบมูลค่าทุนที่ได้รับ โดยต้องรักษาเกรดระหว่างเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 

สนใจสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
http://scms.spu.ac.th/ent_login_html.cfm?entyear=2559&entsem=1&enttype=04&finter=N
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่  http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/

ตารางค่าเทอม คลิกที่นี้ http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/fee.php

ทุนสนับสนุนทางการศึกษา คลิกที่นี่ http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/scholarship.php

 

ติดต่อ ศูนย์รับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
ทุกวัน 9.00-17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
มือถือ: 08 4751 2900-15 
Line: @sripatum