สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สานฝันชวนน้องๆ เข้าอบรมการทำเกม 3 มิติ

 

UploadImage          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย และสายอาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการ “BE THE NEW U” โดยจะเปิดประสบการณ์ผสานความรู้ของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง สร้างหุ่นยนต์เลโก้ การสร้างเกมแบบเกม 2 มิติ และเกม 3 มิติ พร้อมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่อินเทอร์เน็ต ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

         ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้ที่ www.dedpu.nat สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 498